I am ครูมิ้ม....วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
เนื้อหา
........หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รู้ไว้ใช่ว่า..

ยิ่งเผ็ดยิ่งดี!!สารให้ความเผ็ดที่เรียกว่า "แคปไซซิน" ในพริกป่น
มีคุณสมบัติช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้โดยไม่ทำลายเซลล์ดีในร่างกาย

ผู้หญิงทำงานที่นั่งหรือยืนทำงานทั้งวันจนปวดหลัง
ควรจะทานพริกป่นมากๆ เพราะพริกป่นมีคุณสมบัติ
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อหลังได้

ขณะนี้กำลังมีการวิจัยเพื่อเอาพริกป่นมาใช้ลดความอ้วน
เพราะสารบางตัวในพริกป่น
สามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดใ้ห้เป็นปกติได้
จึงดีสำหรับสาวๆ ที่กำลังไดเอท ซึ่งต้องงดทานอาหารประเภทแ้ป้ง
และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งอาจมีผลให้ระดับน้ำตาลไม่เลือดไม่สมดุล

ในพริกป่นมีสารที่ช่วยกระตุ้น
ให้กระบวนการทำความสะอาดตัวเองของร่า่งกายทำงาน
คนที่ทานพริกป่นมากๆ จึงเหมือนได้ทำดีท็อกซ์ไปในตัว

นอกจากนี้พริกป่นช่วยไม่ให้เมือกเสียๆ
มาจับตัวกันภายในส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย

ความเผ็ดของพริกช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ขับเหงื่อ
และทำให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้น ที่สำคัญยังกระตุ้นระบบเมตาบอลิสซึ่ม
หรือระบบเผาผลาญอาหารให้ทำงาน ทำให้ไขมันไม่จับตัวอยู่ในร่างกาย
เป็นการตัดโอกาสของโรคอ้วนไปในตัว

..............